Populære emneord

Gruppebilde tatt på trappa utenfor et hus i Kasfjord.

BLA

Mer informasjon på Digital Museum

Fotograf: Danckwerts, Siegmund

Motiv:
Gruppebilde tatt på trappa utenfor et hus i Kasfjord.

Avbildede steder:
Norge, Troms, Harstad, Kasfjord, uspesifisert

Historikk:
Gruppebilde tatt på trappa utenfor et hus i Kasfjord. Den voksne personen foran til høyre er Borghild Markussen. Gutten til høyre som spiller munnspill er Ivar Fossen, som ble buss-sjåfør i Harstad. Til venstre, nærmest Borghild, sitter Marit Fossen som ble gift med gartner Simon Iversen på Seljestad. De to unge jentene er ukjente. Bildet er tatt av den tyske soldaten Siegmund Danckwerts. Danckwerts kom til Norge som soldat i 1940, og var her inntil 1943. Store deler av oppholdet må ha blitt tilbragt i Harstadområdet, men bildene viser at han også var innom Østlandet, Mosjøen, Lofoten og Narvik. Danckwerts var Unteroffizier da han kom til Norge, men må ha steget flere ganger i gradene i løpet av oppholdet, for han skal ha vært Leutnant da han ble sendt til østfronten rundt juletider 1943. Året etter falt han i nærheten av Minsk. Påskrift film: "Harstad 3 Kasfjord".

Årstall:
1941 - 1943