Kurs i tilstandsanalyse 2.-4. desember

Målgruppe for kurset er handverkere, ansatte i forvaltningen, eiere av kulturhistoriske bygg og andre som planlegger eller er i gang med restaureringsprosjekter. 

Sør-Troms museum og sametinget inviterer til kurs i tilstandsanalyse. 

Restaurering og vedlikehold av fredede og verneverdige bygg krever god planlegging og gode analyser. Kurset i tilstandsvurdering vil være til støtte i hele restaureringsprosessen, fra søknad om midler og planlegging til gjennomføring av restaurering. Målgruppe for kurset er handverkere, ansatte i forvaltningen, eiere av kulturhistoriske bygg og andre som planlegger eller er i gang med restaureringsprosjekter. Kurset vil gjennomføres på Lundbrygga på Sjøvegan og i felt i nærområdet.

Tid: 2.,3. og 4. desember 2020
Sted: Oppmøte Lundbrygga, Sjøvegan kl. 11:00 onsdag 2. desember.
Deltakelse: Kurset er gratis. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 1000,- pr dag kan innvilges ved søknad.
Påmelding: frode@stmu.no / Spørsmål:  Frode Hansen 488 90 310                                                               
Påmeldingsfrist: 27. november

 

arkiv

Åpent / opening hours 2021
"Anna Rogde" inviterer til seilas i Tore Hunds kjølvann
  • Tur 1: 1.august, avgang Harstad - ankomst Bodø 7.august 2021
  • Tur 2: 9.august, avgang Bodø - ankomst Steinkjer 15.august 2021
Dagens foredrag på Trondenesdagene er avlyst.

Foredraget i dag kl 13.30 på Trondenes Historiske Senter med Elisabeth Andersen om kalkmaleriene i Trondenes kirke er avlyst. 

Trondenesdagene, lunsjforedrag 28.10

Cecilia Gustavsen foredrar om Trosskiftet på Trondenes Historiske Senter under Trondenesdagene 2020. 

Trondenesdagene, lunsjkonsert 30.10

Duo Lind-Hanssen & Lundemo står for lunsjkonsert på Trondenes Historiske Senter under Trondenesdagene 2020. 

Høstferie på Trondenes Middelaldergård

Vi har et utvidet program 7. - 9. oktober!

Vinterprogram

Trondenes Middelaldergård er vinterstengt. Gården er kun tilgjengelig for gruppebookinger inntil videre. 

Historisk Byvandring

Bli med på vandring i Ragnhild Kaarbøs Harstad 27. september og 1. oktober.

Kurs i legging av torvtak 19.-20. september

Gratis kurs på Sandtorg bygdetun i Sørvik

Middelaldersk høstprogram

Dette kan du oppleve hver dag på Trondenes Middelaldergård 17.08 - 30.09 2020.