Outsider Art street gallery

Sør-Troms Museum åpnet galleri i Harstad for kunstretningen Outsider Art i juni 2017. Galleriet var et pop-up galleri-konsept, og lukket sine dører i juli 2018. Nå vender Sør-Troms Museum og Trastad Samlinger blikket framover med mål om å få på plass et større og permanent visningssted og møteplass for nasjonal og internasjonal Outsider Art. Galleriet skal være en del av museumsavdelingen Trastad Samlinger i Kvæfjord og planlegges å være i Harstad.


Outsider Art skapes hele tiden, over hele verden. Oftest er den skjult, vi ser den sjelden, men den finnes. Samfunnet trenger kunnskapen om denne kunsten. Vi som publikum fortjener opplevelsene som denne kunsten byr på. Outsider Art-kunstnerne behøver sin egen stemme i vårt mangfold av kunst og kultur. Formålet med galleriet Outsider Art Street Gallery var å vise nyere norsk og internasjonal Outsider Art gjennom nye og spennende utstillingskonsepter.


Gjennom året som har gått har Outsider Art Street Gallery vært visningssted for fem ulike Outsider Art utstillinger som sammen har presentert både norsk og internasjonalt Outsider Art. Etter et vellykket år med mye besøk ser Sør-Troms Museum nå fram til å utvikle Trastad Samlinger til å bli det kraftsenteret i Norge som dette kunstfeltet kan vokse på.


De ulike utstillingen fra Outsider Art Street Gallery ble digitalisert i VR etter endt utstillingsperiode og er tilgjengelig på nett.

Se også vår facebookside


Det er nå tid for Outsider Art!