Skippergården

Snart nyåpning

Skippergården i Ibestad restaureres for 750.000 kroner.

 

Skippergården i Ibestad restaureres for 750.000 kroner. Etter ti år med avslag på søknad om restaureringsmidler fra Kulturminnerådet valgte politikerne i Ibestad å selv finansiere restaureringen av det 260 år gamle bygget. Vi ser fram til restaureringsarbeid og montering av utstillinger før anlegget kan åpnes for publikum. 

Info

Flere bygninger på Rolla er fredet: det gamle Hamnvik handelssted samt sorenskrivergården, prestegården og skippergården ved Ibestad kirke lengst nord i tettstedet.

Vi gleder oss til gjenåpning av Skippergården.