Er kunsten for alle?

Om utenforskap, barrierer og representasjon i dagens kunstfelt. Nordic Hall 28. juni

Mangfold og inkludering er selvsagte ingredienser i enhver festtale i kunstfeltet og vi liker å tro at vi er best i verden.

Like fullt vet vi at mennesker med funksjonsnedsettelser møter betydelig flere barrierer mot kulturdeltakelse enn andre, og at dørene til en kunstutdanning eller profesjonell kunstnerkarriere er lukket for de fleste med nedsatt funksjonsevne.

Hvilke barrierer setter grenser og rammer for hvem som får ta plass i kunstfeltet – og representerer norsk kunstproduksjon egentlig en mangfoldig befolkning?

Denne konferansen forsøker å synliggjøre betingelser for utenforskap, belyse makstrukturer og tegne opp nye muligheter for inkludering.

 

Blant annet medvirker:

Frida Blomgren, Statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet

Kristin Danielsen, direktør, Norsk Kulturråd

Mathias Danbolt, Kunsthistoriker, Københavns Universitet Rikke Gürgens Gjærum, Professor, UiT Norges Arktiske Universitet

Thomas Michael Walle, Seniorrådgiver, Sogn og Fjordane Museum 

Mathias Eckhoff, Leder, Dissimilis Nasjonale kompetansesenter

Maria Utsi, Direktør, Festspillene i Nord-Norge

Simone Ritter, Leder, Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum

Nanna Kathrine Edvardsen, Forsker, UiT Norges Arktiske Universitet

 

Dato: 28. juni 2019, kl. 11.00-16.00
Sted: Nordic Hall

Gratis å delta
Påmelding her: https://form.arkon.no/?id=5168&key=ylbNMn  

 

Konferansen arrangeres av Festspillene i Nord-Norge , Sør-Troms Museum og UIT Institutt for vernepleie/Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning

arkiv

Kurs i tilstandsanalyse 2.-4. desember

Målgruppe for kurset er handverkere, ansatte i forvaltningen, eiere av kulturhistoriske bygg og andre som planlegger eller er i gang med restaureringsprosjekter. 

Dagens foredrag på Trondenesdagene er avlyst.

Foredraget i dag kl 13.30 på Trondenes Historiske Senter med Elisabeth Andersen om kalkmaleriene i Trondenes kirke er avlyst. 

Trondenesdagene, lunsjforedrag 28.10

Cecilia Gustavsen foredrar om Trosskiftet på Trondenes Historiske Senter under Trondenesdagene 2020. 

Trondenesdagene, lunsjkonsert 30.10

Duo Lind-Hanssen & Lundemo står for lunsjkonsert på Trondenes Historiske Senter under Trondenesdagene 2020. 

Høstferie på Trondenes Middelaldergård

Vi har et utvidet program 7. - 9. oktober!

Vinterprogram

Trondenes Middelaldergård er vinterstengt i januar og februar

Historisk Byvandring

Bli med på vandring i Ragnhild Kaarbøs Harstad 27. september og 1. oktober.

Kurs i legging av torvtak 19.-20. september

Gratis kurs på Sandtorg bygdetun i Sørvik

Middelaldersk høstprogram

Dette kan du oppleve hver dag på Trondenes Middelaldergård 17.08 - 30.09 2020. 

Daglig program på middelaldergården

Sjekk hva du kan oppleve her eneste dag på Trondenes Middeladergård t.o.m. 16.august.